• Nowa inwestycja:
    Linia formierska F1 firmy Savelli
  • Nowa inwestycja:
    Dwie obrabiarki CTX 510
  • Nowa inwestycja:
    Centrum 4-osiowe NHX6300

Aktualności

22.09.2016
Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu. Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. […]

26.07.2016
Aktualności Lipiec 2016 3/3

Piasta koła balansowego

26.07.2016
Aktualności Lipiec 2016 2/3

Głowica dla przemysłu stoczniowego

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Zapytanie ofertowe

XJeśli masz jakieś pytania odnośnie naszej oferty prosimy wypełnić formularz zapytania ofertowego.
Nasz dział handlowy skontaktuje się z Państwem tak szybko jak to będzie możliwe.
Do zapytania można także załączyć dokument.

captcha
Dodaj załącznik