Zapytanie ofertowe nr. 9/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę modyfikatora 2-6 mm z barem 10%

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. „Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020: zapraszamy do złożenia ofert na dostawę materiałów, zgodnie z załączoną dokumentacją.

Zapytanie ofertowe nr 9_2017 mod bar 10% Śrem

Zalacznik nr 1_Formularz oferty

Zalacznik nr 2_Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow

Zalacznik nr 3_Oswiadczenie o braku powiazan

Załacznik nr 4_Oswiadczenie o niezaleganiu z płatnosciami

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6 Protokół odbioru dostawy

Załącznik nr 7 MWT – 17-PT-2017 Modyfikator FeSiBa10 granulacja 2,0-6,0

Kontakt

Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
63-100 Śrem, Polska

KRS 0000750981,
Regon: 630262070,
NIP: 785-00-10-299

Tel. +48 61 28 13 700
ozsrem@pgosa.pl

Wyślij zapytanie