Rozstrzygnięcie przetargu nr 21/2017

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, nr. Projektu POIR.01.01.01-00-0120/17-00″ dnia 23.01.2018 r. Odlewnia Żeliwa „Śrem„ S.A. rozstrzygnęła postępowanie na dostawę klisz, błon rtg. Wybrana została oferta firmy DPIDEA S.C., ul. Spokojna 28, 81-549 Gdynia, która wpłynęła 21.01.2018,o godz: 21:58, Cena netto to 18 999,00 pln (cena brutto: 23368,77 pln).

Kontakt

Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
63-100 Śrem, Polska

KRS 0000750981,
Regon: 630262070,
NIP: 785-00-10-299

Tel. +48 61 28 13 700
ozsrem@pgosa.pl

Wyślij zapytanie