informacja o zmianie statusu spółki

 

Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
63-100 Śrem
Polska

Tel. +48 61 28 13 700
ozsrem@pgosa.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000750981,
Regon: 630262070, NIP: 785-00-10-299, VAT UE: PL7850010299

Wysokość kapitału zakładowego:
21.466.440,00 zł – wniesiony w całości
Konto PLN:
Raiffeisen Bank Polska S.A. 21 1750 1035 0000 0013 9578 4826

Kontakt

Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
63-100 Śrem, Polska

KRS 0000750981,
Regon: 630262070,
NIP: 785-00-10-299

Tel. +48 61 28 13 700
ozsrem@pgosa.pl

Wyślij zapytanie