ODLEWNIA ŻELIWA „ŚREM” Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

pt.” Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowywanie nowej, opartej na analizie krzywej stygnięcia zautomatyzowanej technologii wytopów żeliwa, której zastosowanie pozwoli wyeliminować wady stosowanych obecnie na świecie technologii odlewniczych ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji: zdegradowanego grafitu Chunky, oraz nadlewów i zasilaczy.

Planowane efekty:

Wprowadzenie do swojej oferty nowych odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego o podwyższonych parametrach jakościowych, które dedykowane będą dla przemysłu motoryzacyjnego, maszyn rolniczych, stoczniowego i energetycznego

Realizacja projektu pozwoli na osiągniecie przez nowe produkty niespotykanych do tej pory cech w zakresie:

  • zminimalizowania zawartości zdegradowanego grafitu Chunky;
  • zmniejszenie porowatości;
  • zwiększenie wytrzymałości;
  • zwiększenie granicy plastyczności;
  • zwiększenie wydłużenia.

 

 

Termin realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2020

Wartość projektu: 37 049 906.12 zł

Kwota dofinansowania: 15 764 746.62 zł

Kontakt

Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
63-100 Śrem, Polska

KRS 0000750981,
Regon: 630262070,
NIP: 785-00-10-299

Tel. +48 61 28 13 700
ozsrem@pgosa.pl

Wyślij zapytanie