Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. „Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020: zapraszamy do złożenia ofert na dostawę materiałów, zgodnie z załączoną dokumentacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018 na obsługę projektu w zakresie partnerstwa portalu gospodarczego posiadającego serwis branżowy hutnictwo

Rozstrzygnięcie przetargu nr 1/2018

Zapytanie ofertowe 1/2018 na obsługę projektu w zakresie jego promocji

Zapytanie ofertowe nr. 23/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę czujników do analizy termicznej

Zapytanie ofertowe nr. 22/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę końcówek termopar

Zapytanie ofertowe nr. 21/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę klisz, błon rtg

Zapytanie ofertowe nr. 20/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę śrutu staliwnego 660

Zapytanie ofertowe nr. 19/2017 z dnia 21.12.2017r.  na dostawę piasku chromitowego

Zapytanie ofertowe nr. 18/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę pokrycia ochronnego alkoholowego

Zapytanie ofertowe nr. 17/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę otulin egzotermicznych

Zapytanie ofertowe nr. 16/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę utwardzacza do żywicy furanowej

Zapytanie ofertowe nr. 15/2017z dnia 21.12.2017r.  na dostawę żywicy furanowej

Zapytanie ofertowe nr. 14/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę kwarcowego piasku formierskiego grubego, suchego

Zapytanie ofertowe nr. 13/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę zaprawy magnezowej

Zapytanie ofertowe nr. 12/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę modyfikatora 0,2-0,7 mm ze strontem

Zapytanie ofertowe nr. 11/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę modyfikatora 2-6 mm z barem 2,5%

Zapytanie ofertowe nr. 10/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę modyfikatora 2-6 mm z cyrkonem

Zapytanie ofertowe nr. 9/2017 z dnia 21.12.2017r.  na dostawę modyfikatora 2-6 mm z barem 10%

Zapytanie ofertowe nr. 8/2017 z dnia 21.12.2017r.  na dostawę metalurgicznego węglika krzemu

Zapytanie ofertowe nr. 7/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę nawęglacza grafitowego C-95

Zapytanie ofertowe nr. 6/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę miedzi kawałkowej

Zapytanie ofertowe nr. 5/2017 z dnia 21.12.2017r.  na dostawę żelazokrzemu FeSi75

Zapytanie ofertowe nr. 4/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę żelazochromu 650

Zapytanie ofertowe nr. 3/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę żelazomanganu FeMn75

Zapytanie ofertowe nr. 2/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę złomu stalowego W-4

Zapytanie ofertowe nr. 1/2017 z dnia 21.12.2017r. na dostawę surówki specjalnej

Kontakt

Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
63-100 Śrem, Polska

KRS 0000750981,
Regon: 630262070,
NIP: 785-00-10-299

Tel. +48 61 28 13 700
ozsrem@pgosa.pl

Wyślij zapytanie