Formowanie ręczne odbywa się w skrzyniach okrągłych lub prostokątnych. Największe gabarytowo odlewy wytwarzane są w dołach formierskich o maksymalnych wymiarach 11000 x 4400 x 2100. Maksymalna waga odlewów to 30000 kg.
Na wydziale formowania ręcznego zainstalowana została bez skrzynkowa linia formowania OMEGO w masie furanowej z zastosowaniem systemu karuzelowego. Zagęszczanie masy formierskiej wspomagane jest stołem wibracyjnym, a szybkość formowania pakietów wynosi 12 sztuk/h.
Pierwszym etapem produkcji odlewów (tam, gdzie jest to wymagane) jest wykonanie rdzeni piaskowych, które odtwarzają wewnętrzny kształt odlewu. Służą do tego rdzennice drewniane lub z tworzyw sztucznych. Po złożeniu formy następuje jej zalewanie. Gdy produkt jest gotowy, wybija się go z formy, a następnie śrutuje, czyli oczyszcza oraz modyfikuje kształt elementów. Ostatnim etapem jest zabezpieczenie odlewu przed czynnikami zewnętrznymi, malować możemy farbami jedno i wieloskładnikowymi.

Kontakt

Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
63-100 Śrem, Polska

KRS 0000750981,
Regon: 630262070,
NIP: 785-00-10-299

Tel. +48 61 28 13 700
ozsrem@pgosa.pl

Wyślij zapytanie