Zespół Wytapialni odpowiedzialny jest za wytop, przygotowanie i zalewanie do form płynnego żeliwa, zgodnego z wymaganiami odbiorców. Naszym klientom proponujemy szerokie spektrum dostępnych gatunków żeliwa. Począwszy od całej gamy żeliw szarych, przez żeliwa stopowe, po żeliwa sferoidalne. Podstawowym sposobem przygotowania metalu jest proces duplex, polegający na wytopieniu żeliwa wyjściowego w żeliwiaku oraz późniejszym uszlachetnieniu go w piecach elektrycznych. Głównym źródłem płynnego metalu są pracujące przemiennie dwa żeliwiaki fi 1200. Wydajność takiego pieca szybowego to około 12 000 kg/h. Uszlachetnianie  lub topienie żeliwa odbywa się w elektrycznych piecach indukcyjnych. Na wytapialni posiadamy piece o pojemności 8 000 kg, 3 500 kg i 500 kg. Wytapialnia wyposażona jest również w elektryczny piec komorowy z ruchomym trzonem. Urządzenie to wykorzystywane jest do wykonywania obróbki cieplnej odlewów.

Kontakt

Odlewnia Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
63-100 Śrem, Polska

KRS 0000750981,
Regon: 630262070,
NIP: 785-00-10-299

Tel. +48 61 28 13 700
ozsrem@pgosa.pl

Wyślij zapytanie